Święta królowa

Wawel 3

Dzisiaj:

9:00-17:00
otwarte

„Wiele skarbów kryje w sobie katedra wawelska. (...) Wśród tych skarbów krzyż Królowej Jadwigi pozostaje miejscem szczególnego świadectwa. Strzeżcie tego skarbu w sposób szczególny, tak jak strzegły pokolenia” – mówił Jan Paweł II w 1987 roku.
Na wprost wejścia do kaplicy Zygmuntowskiej znajduje się sarkofag św. Jadwigi, w którym spoczywało niegdyś jej ciało, w gablotach można zaś oglądać wyjęte z grobu insygnia królewskie: drewniane berło oraz jabłko. Natomiast obok wejścia do katedralnej zakrystii znajduje się drewniany, gotycki, łaskami słynący Czarny Krucyfiks. Według tradycji, ukrzyżowany Chrystus przemówił do klęczącej przed nim Jadwigi, radząc jej, by poślubiła dużo od niej starszego, pochodzącego z pogańskiej Litwy księcia Jagiełłę.
„Była bardzo powabna na twarzy, lecz obyczajami i cnotami powabniejsza” – napisał Jan Długosz, wychwalając jej pobożność, umartwienia i hojność dla ubogich. Monarchini odziedziczyła tron po ojcu i w 1384 roku, w wieku zaledwie 10 lat, została koronowana w Krakowie na króla Polski. Znana była z głębokiej religijności i wrażliwości na losy człowieka, z wielkich dzieł miłosierdzia, niesienia pomocy potrzebującym. Obdarowywała kościoły, m.in. katedrę wawelską, otaczała opieką szpitale, będące wówczas raczej instytucjami opieki dla ludzi chorych, starych i pozbawionych środków do życia. Dzięki jej staraniom (także na papieskim dworze) doszło do odnowienia Akademii Krakowskiej (dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego) i utworzenia prestiżowego wydziału teologicznego. Na ten cel zapisała w testamencie wszystkie swoje klejnoty i kosztowności, dlatego gdy zmarła, pochowano ją z insygniami władzy królewskiej wykonanymi ze skóry i drewna.
Kult Jadwigi rozpoczął się z chwilą jej śmierci; lecz miejsce spoczynku królowej w katedrze wawelskiej było jednak przez wieki niewidoczne. W 1949 roku, po przeprowadzeniu badań naukowych nad szczątkami, zostały one umieszczone obok kaplicy Zygmuntowskiej w sarkofagu wykonanym już w 1902 roku z białego marmuru kararyjskiego przez rzeźbiarza Antoniego Madeyskiego. Umieścił on na wierzchniej płycie nagrobka postać królowej ze złożonymi do modlitwy rękami oraz psem symbolizującym wierność u jej stóp. W 1987 roku szczątki Jadwigi, mające już status relikwii, przełożono do nowego relikwiarza z brązu. Został umieszczony we wnęce ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego, u stóp Czarnego Krucyfiksu. Monarchini została beatyfikowana dopiero w 1979 roku, a kanonizowana w roku 1997, w obu przypadkach przez papieża Jana Pawła II.

Bilety do katedry normalny 14, ulgowy 8 zł, grupowy 12/7 zł

Godziny otwarcia:
01 stycznia - 31 marca
pon.-sob. 9:00-16:00, niedz. 12:30-16:00
01 kwietnia - 31 października
pon.-sob. 9:00-17:00, niedz. 12:30-17:00
01 listopada - 31 grudnia
pon.-sob. 9:00-16:00, niedz. 12:30-16:00
Wawel 3
OK Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.