Wisła. Re-kreacja

czwartek, 14 kwietnia 2022 - niedziela, 30 października 2022

  • czwartek, 14 kwietnia 2022 - niedziela, 30 października 2022
>

Wystawa przygotowana przez Muzeum Krakowa we współpracy z licznymi partnerami otwiera wielowątkową dyskusję na temat aktualnej roli Wisły w naszym codziennym życiu.

Od zarania dziejów ludzkość korzystała z dobrodziejstwa rzek, z drugiej jednak strony w przypadku powodzi rzeki bywały realnym zagrożeniem. Od zawsze też kształtowały krajobraz naturalny i były istotną częścią ekosystemu. Pełniły także funkcje gospodarcze: na ich brzegach powstawały przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, korzystające z łatwego dostępu do wody. Rzeki umożliwiały transport, służyły higienie, wreszcie – były miejscem rekreacji. Ten ostatni aspekt obecnie dominuje, dlatego został wybrany jako temat pierwszej wystawy o Wiśle w Muzeum Krakowa. Wystawa Wisła. Re-kreacja przygotowana przez Muzeum Krakowa prezentowana jest na drugim piętrze niedawno wyremontowanego Pałacu Krzysztofory przy Rynku Głównym 35.

Wisła kojarzy się dziś mieszkańcom Krakowa głównie z miejscem spędzania czasu wolnego – w sposób bardzo różnorodny. Za punkt wyjścia na wystawie został przyjęty stan współczesny jako pretekst do spojrzenia wstecz, by pokazać historyczne korzenie poszczególnych sposobów rekreacji nad rzeką – ich ciągłość i zmianę. Wątki takie jak wykorzystanie Wisły w celach transportowych, gospodarczych, zagrożenie powodziowe stanowią jego kontekst oraz tło historyczne.

Tytułowa „re-kreacja” oznacza nie tylko relaks i wypoczynek. Forma zapisu sugeruje zaś, że obecnie temat sposobu wykorzystania rzeki jest na nowo szeroko dyskutowany, ścierają się różne pomysły i opinie. W ostatnich latach zauważyć można ponowny zwrot miast ku rzekom, docenienie ich roli w przestrzeni miejskiej. Powstają liczne projekty rewitalizacji, zmierzające do odtworzenia pozytywnych relacji miast z rzekami. Ich celem jest przekształcenie terenów nadrzecznych, nadanie im nowych funkcji, głównie reprezentacyjnych i rekreacyjnych. Rzeka w mieście ma być jego wizytówką. Także krakowska Wisła i jej najbliższa okolica są przekształcane, niejako kreowane na nowo poprzez działania instytucji miejskich, podmiotów komercyjnych, aktywistów, wreszcie poprzez codzienną aktywność jej użytkowników.

Na wystawie głos oddano rozmaitym środowiskom, poznamy tu różne punkty widzenia stanowiące dobry punkt wyjścia do dyskusji. Pokazano także sylwetki osób zasłużonych, dla których Wisła stała się swoistym sposobem na życie. Jako „rzecznicy Wisły” pojawiają się oni w poszczególnych salach.

Dla najmłodszych zwiedzających przygotowano dostosowane dla nich miejsca, gdzie m.in bohaterowie wydanej w związku z wystawą książeczki Plusk prezentują ciekawostki lub wyjaśniają trudne pojęcia. Nie zapomniano również o osobach z niepełnosprawnościami. Wystawa jest w całości dostępna dla wszystkich.

Projekt ma charakter partycypacyjny – do współpracy zaproszono wiele osób i instytucji, które są partnerami wystawy, a w licznych przypadkach współautorami jej fragmentów.

Dla kogo: dla dzieci, dla seniorów, dla rodzin
Inne: dostępne dla niepełnosprawnych

Pałac Krzysztofory

Rynek Główny 35

Można tu zobaczyć, jak przez wieki zmieniał się Kraków, a zimą podziwiać słynne, bajecznie kolorowe szopki krakowskie.

Zabytkowy budynek w rogu Rynku Głównego to główna siedziba liczącego kilkanaście oddziałów Muzeum Krakowa. Ozdobą pałacu jest piękna arkadowa loggia na dziedzińcu, a w jego reprezentacyjnych wnętrzach zachowała się barokowa dekoracja stiukowa z XVII wieku oraz XVIII- i XIX-wieczne polichromie. Legenda mówi, że pałacowe piwnice i lochy sięgają aż pod kościół Mariacki, a niegdyś mieściła się w nich alchemiczna pracownia. Ponoć do dziś można tu spotkać czarta, przybierającego postać koguta, by wabić do podziemi śmiałków skuszonych obietnicą odkrycia skarbu…

W pałacu odbywają się także wystawy czasowe. Co roku w grudniu muzeum organizuje na Rynku Głównym konkurs słynnych szopek krakowskich. W pałacu można później oglądać pokonkursową prezentację tych bajecznie kolorowych miniaturowych budowli wzorowanych na najsłynniejszych zabytkach i detalach architektonicznych w mieście.

Bilety na wysatwę stałą 28/24 zł, rodzinny 56 zł, grupowy 24/22 zł

OK Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.