XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato

sobota, 3 grudnia 2022, 18:00

  • sobota, 3 grudnia 2022, 18:00
  • wtorek, 6 grudnia 2022, 11:00
  • środa, 7 grudnia 2022, 18:00
>

Międzynarodowy Festiwal Muzyczno-Artystyczny Sfogato jest jedynym w Krakowie cyklicznym wydarzeniem festiwalowym, dla którego muzyka i twórcza osobowość Fryderyka Chopina stanowi główną inspirację. Zawiera się ona w nazwie wydarzenia - „Sfogato” - włoskim słowie użytym po raz pierwszy przez Fryderyka Chopina jako termin muzyczny, dla opisania fragmentu Barkaroli Fis-dur op. 60. Jarosław Iwaszkiewicz zinterpretował fragment sfogato, dookreślony przez Chopina przymiotnikiem dolce, jako moment przynoszący katharsis, ekstazę i oczyszczenie. Nawiązał tym samym do funkcji, jaką sztuka, a także muzyka, pełniła w czasach starożytnych i pełni do dnia dzisiejszego. Festiwal jest też jedynym tego typu wydarzeniem, które w sposób holistyczny ujmuje problematykę oddziaływania muzyki i sztuki na człowieka, a także na jego zdrowie. Celem festiwalu jest ukazanie wieloaspektowej roli muzyki i sztuki w życiu człowieka. Dzięki unikalnej formule łączącej naukowy dyskurs teoretyczny z praktyką artystyczną oraz wydarzeniami o charakterze edukacyjnym Festiwal ujmuje zagadnienia związane z problematyką muzyki i sztuki w sposób holistyczny stawiając w centrum człowieka: artystę oraz odbiorcę jego sztuki. Zwraca uwagę na tę unikalną więź, która ma także niezwykle ważny wpływ na zdrowie człowieka (terapeutyczny aspekt muzyki i sztuki).

W tegorocznej edycji festiwalu wezmą udział artyści Towarzystwa Sfogato oraz goście z Polski, Danii, USA i Japonii. W programie festiwalu znajdą się koncerty muzyki klasycznej w wykonaniu wybitnych artystów i młodych talentów, wykłady naukowe o unikalnej tematyce (m.in. wykład jedynej w Polsce pracowni kurdybanów) skierowane do szerokiego grona odbiorców, kurs pianistyczny dla utalentowanych uczniów szkół muzycznych I i II st. oraz międzynarodowy konkurs kompozytorski dla młodych muzyków i profesjonalistów – wydarzenia nawiązujące w swej tematyce do przypadających aktualnie rocznic m. in.: 200. rocznicy śmierci Józefa Wybickiego, 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej, 173. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina oraz tematyki oscylującej wokół twórców polskiego romantyzmu.

3 grudnia 2022, 18.00
Willa Decjusza
Recital pianistyczny Marie-Luise Bodendorff
w programie: F. Chopin, F. Kuhlau, F. Liszt, M. Ravel
Marie-Luise Bodendorff jest znakomitą koncertującą pianistką, a także pedagogiem, laureatką licznych nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych. Prowadzi klasę fortepianu oraz kameralistyki na Królewskiej Akademii Muzycznej w Kopenhadze (Dania). Kształciła się m.in. w klasach Władimira Krajniewa (ucznia Henryka Neuhausa) i Brigitte Engerer. Artystkę wyróżnia nie tylko doświadczenie estradowe i pedagogiczne, ale także specjalizacja – jest obecnie jedyną pianistką na świecie, która w tak wysokim stopniu specjalizuje się w interpretacji dzieł Friedricha Kuhlaua, niemiecko-duńskiego kompozytora żyjącego na przełomie doby klasycyzmu i romantyzmu (jako jedyna pianistka dokonała nagrań kompletu jego utworów fortepianowych).

6 grudnia 2022, 11.00
Muzeum Krakowa – Rydlówka
Konferencja naukowa: Muzyka – Sztuka – Media
W programie wydarzenia znajdą się wykłady dotyczące wpływu muzyki na zdrowie człowieka oraz z zakresu zapomnianej sztuki tworzenia kurdybanów, a także warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży oraz wszystkich zainteresowanych nawiązujące do działalności rodziny Chopinów, w szczególności Mikołaja Chopina – ojca najwybitniejszego polskiego pianisty i kompozytora Fryderyka Chopina, oraz miejsca odbywani się konferencji – Rydlówki.
Konferencji przewodniczyć będzie prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska – psycholog kliniczny i certyfikowany psychoterapeuta, specjalizująca się w problematyce zdrowia, radzenia sobie ze stresem oraz tremą.
11.00Muzyka a zdrowie człowieka, prof. dr hab. Helena Wrona-Polańska
11.30Julian Aleksandrowicz i Henryk Gaertner (w 100. rocznicę urodzin Profesora Henryka Gaertnera) – wybitni humaniści, panel dyskusyjny z udziałem uczniów profesorów: prof. dr hab. Heleny Wrony-Polańskiej i prof. dr hab. med. Aleksandra B. Skotnickiego oraz zaproszonych gości
12.00Kurdybanek i jego lecznicze właściwości, dr Marek Polański
12.30Kurdybany. Technika złoconych skór w ujęciu historycznym i współczesnym, dr Agnieszka Kosakowska
13.00 – Warsztaty muzyczne – Polański Duo: dr Marek Polański – skrzypce, mgr Marta Polańska – fortepian

7 grudnia 2022, 18.00
Pałac Potockich
Wykład dr. Marka Polańskiego Pierwsze polskie kaprysy skrzypcowe Augusta Fryderyka Duranowskiego i Joachima Kaczkowskiego połączony z recitalem na skrzypce solo oraz promocją książki i płyty – publikacji dotyczących powyższej tematyki
mgr Marta Polańska – słowo wprowadzające
Marek Polański urodził się w 1986 r. w Krakowie. Ukończył z wyróżnieniem OSM I st. im. I.J. Paderewskiego w klasie skrzypiec prof. Mieczysława Szlezera, następnie także z wyróżnieniem POSM II st. im. F. Chopina w klasie skrzypiec prof. Antoniego Cofalika i również z wyróżnieniem – studia w Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie skrzypiec prof. Wiesława Kwaśnego oraz obronił z wyróżnieniem pracę doktorską pod kierunkiem prof. Mieczysława Szlezera na macierzystej uczelni, uzyskując stopień naukowy doktora sztuk muzycznych. W 2017 r. otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, jako jedyny reprezentant dziedziny sztuk muzycznych. Studiował w Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim w klasie prof. Romana Nodla w ramach Programu Stypendialnego Erasmus. Ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu w klasie prof. Yaira Klessa, a także z oceną celującą – studia podyplomowe na Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. Romana Lasockiego. Jest zwycięzcą i laureatem wielu konkursów o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim m.in.: EUTERPE (Grand Prix – maksymalna nota 100 punktów), Don Vincenzo Vitti (Grand Prix), Città di Barletta (Grand Prix), Konkursu TVP S. A. „Dolina Kreatywna” (I nagroda), Festiwalu Młodych Instrumentalistów (I nagroda), Konkursu Bachowskiego im. S. Hajzera (II miejsce), VII Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. St. Serwaczyńskiego (V miejsce) i in. Zwyciężył w konkursie Primus Inter Pares Expert, na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii Artysta.
Otrzymał stypendia Prezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (trzykrotnie), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Kultury „Młoda Polska” (dwukrotnie), Stypendium Naukowe Miasta Krakowa (dwukrotnie) oraz Stypendium Sapere Auso. Wspólnie ze swoim Mistrzem, prof. Mieczysławem Szlezerem został laureatem prestiżowej nagrody Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi”.
Uczestniczył w kursach mistrzowskich prowadzonych przez tak znakomitych profesorów jak: I. Ozim, I. Petrushevski, W. Pikajzen, K.A. Kulka, M. Grabarczyk, P. Radziński, K. Węgrzyn, M. Ławrynowicz, G. Zhyslin, M. Urbaniak-Lisik, T. Gadzina czy A. León Ara. Współpracował ze słynnym brytyjskim skrzypkiem Nigelem Kenned’m jako członek jego The Orchestra of Life. Jest jednym z liderów orkiestry Mannheimer Philharmoniker.
Koncertuje wspólnie z siostrą, Martą Polańską – pianistką, tworząc zespół Polanski Duo. Stale współpracuje z organistą Michałem Białko, wykonując najbardziej interesujące pozycje z przeznaczonego na skrzypce i organy repertuaru.

Festiwal jest głównym wydarzeniem organizowanym przez Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato w Krakowie, które powstało w Roku Chopinowskim 2010 z inicjatywy pianistki Marty Polańskiej – Dyrektora Artystycznego festiwalu Biorą w nim udział artyści Towarzystwa Sfogato oraz zaproszeni goście. Odbywa się co roku od początku powołania towarzystwa. W 12 edycjach festiwalu wzięło udział kilkuset artystów muzyków, plastyków, fotografów z całego świata, m.in. z Polski, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Rosji, USA, Japonii, Australii, Nowej Zelandii.

+48 510 782 061
Inne: wstęp wolny
OK Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.