Kościół oo. Bernardynów

ul. Bernardyńska 2

Dzisiaj:

brak informacji

Nie każdy wie, że ten niepozorny kościół u stóp Wawelu stał się źródłem nazwy „bernardyni” powszechnie dziś używanej na określenie Zakonu Braci Mniejszych regularnej obserwancji.

Pierwsi zakonnicy bernardyńscy w Krakowie rekrutowali się spośród słuchaczy surowego kaznodziei, franciszkanina obserwanta św. Jana Kapistrana, który podczas swojej wizyty w mieście w połowie XV wieku głosił płomienne kazania przeciwko grzechowi i zbytkom. Nazwa „bracia od św. Bernarda” (w skrócie: bernardyni – wskazująca na wezwanie kościoła) wzięła się z potrzeby odróżnienia ich od obecnych już wcześniej w mieście franciszkanów.

Pierwszy gotycki kościół kompletnie zniszczono podczas potopu szwedzkiego. Obecny, wybudowany w stylu wczesnobarokowym (XVII w.) wieńczy kopuła, którą celowo umieszczono nisko, nie wynosząc jej ponad wysokość fasady kościoła. Zadecydowały o tym względy strategiczne – ewentualny ostrzał artyleryjski z Wawelu mógł naruszyć zbyt wyeksponowane elementy konstrukcji.

Warto zobaczyć tu (w kaplicy św. Anny) przede wszystkim dużych rozmiarów obraz (203 x 253 cm) przedstawiający taniec śmierci. W jego centrum widzimy taneczne koło kobiet z różnych stanów, od cesarzowej po chłopkę, trzymających za ręce kościotrupy. Towarzyszą im przedstawienie ukrzyżowania, sądu ostatecznego, raju oraz piekła. Całość ujęta jest w ramę złożoną z czternastu medalionów z postaciami męskich przedstawicieli różnych stanów, prowadzonych w tan przez szkielety. Powstanie krakowskiego obrazu danse macabre datowane jest na drugą połowę XVII wieku, a jego autorstwo przypisywane jest bernardyńskiemu malarzowi o. Franciszkowi Lekszyckiemu.

Zobacz także:

  • ołtarz-mauzoleum św. Szymona z Lipnicy, bernardyńskiego zakonnika, który padł ofiarą zarazy, gdy spieszył z pomocą chorym; zakonnicy przechowują do dziś jego płaszcz – ma on mieć moc uzdrawiania
  • rzeźba św. Anny Samotrzeć wykonana w warsztacie Wita Stwosza oraz figura Jezusa Frasobliwego (pozostałe z pierwotnego wyposażenia kościoła)
  • witraże okienne Józefa Mehoffera w kaplicy św. Szymona z Lipnicy
ul. Bernardyńska 2
12 422 16 50
O obiekcie: wstęp wolny
OK Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.