Ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dzisiaj:

brak informacji

Dokonania Józefa Piłsudskiego w Krakowie oraz na ziemiach polskich zostały upamiętnione w przestrzeni miasta za sprawą licznych tablic okolicznościowych, obiektów noszących imię marszałka, a także kopca, który krakowianie usypali na jego cześć. Wśród tych pamiątek wyróżnia się ulica łącząca Błonia i Planty, którą ze względu na bliskie sąsiedztwo Oleandrów i ich historyczne znaczenie nazwano ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego. To właśnie tą drogą I Kompania Kadrowa wymaszerowała z krakowskich Oleandrów.

Spacerując ulicą Piłsudskiego w stronę Starego Miasta, pod numerem 27 mijamy siedzibę Klubu Sportowego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Organizacje sportowe, zwane „Sokołami”, pojawiały się licznie na ziemiach polskich pod zaborami na przełomie XIX i XX wieku; krakowski oddział powstał już w 1885 roku. Uczestnictwo w zajęciach sportowych i pracę nad kulturą fizyczną postrzegano w tym czasie jako wyraz przywiązania do ojczyzny i idei walki narodowowyzwoleńczej. Najlepszym tego przykładem był V Zlot Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w 1910 roku, który towarzyszył odsłonięciu pomnika Grunwaldzkiego na placu Matejki. Wydarzenie to zapisało się w historii Krakowa jako masowa demonstracja uczuć patriotycznych, w której aktywnie uczestniczyli członkowie „Sokoła”. Młodzi sportowcy odegrali też ważną rolę w walce o niepodległość. To właśnie z ich grona rekrutowali się pierwsi polscy żołnierze wcieleni do Legionów Polskich.

Nieco dalej natrafimy na grupę rzeźbiarską, na którą składają się: statua Józefa Piłsudskiego, Czwórka Legionowa i maszt flagowy. Na tę pamiątkę Kraków musiał czekać bardzo długo! Idea postawienia Piłsudskiemu pomnika na krakowskich Błoniach pojawiła się już w 1922 roku, pomysłu tego jednak nigdy nie zrealizowano. Pomnik autorstwa Czesława Dźwigaja stanął w końcu na niewielkim skwerze u zbiegu ulic Wenecja, Garncarskiej i Piłsudskiego. Odsłonięcie monumentu nastąpiło 10 listopada 2008 roku – w przeddzień 90. rocznicy odzyskania niepodległości.

W pobliżu znajdują się też dwie tablice okolicznościowe przywołujące pamięć o pierwszych latach w niepodległej Polsce. Na ścianie kamienicy na rogu ul. Piłsudskiego i ul. Czapskich umieszczono tablicę poświęconą marszałkowi i obchodom 70. rocznicy bitwy warszawskiej. Natomiast przy samych Plantach, na ścianie kamienicy pod numerem 2, tablica z 1933 roku upamiętnia zmianę nazwy dawnej ul. Wolskiej na ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

OK Nasz strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tą opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki.